Біогазова галузь розвивається у різних країнах по-різному; це визначається не тільки наявністю самої сировини, а й тим, які заходи вживаються на підтримку виробництва та використання біогазу. На Європу, Китай та Сполучені Штати Америки припадає 90% світового виробництва біогазу. Близько половини обсягу виробництва, що залишився, припадає на країни Азії, що розвиваються, в основному Таїланд і Індію. Використання біогазу сприяє, з одного боку, досягненню цільових загальнодержавних кліматичних показників, а з іншого – зниженню залежності від джерел енергії, що імпортуються.

Дедалі більше уваги приділяється не тільки використанню біогазу, а й очищенню і використанню біометану, що дозволить не тільки розширити використання відновлюваних джерел енергії, а й створити більше потужностей на їхній основі. Біометан складається переважно з метану; його отримують або шляхом очищення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси з подальшою конверсією синтез-газу в метан (метанізацією), при цьому досягається ступінь чистоти, еквівалентна природному газу з копалин палива. З цієї причини біометан також носить назву «відновлюваний природний газ» або RNG (Renewable Natural Gas) і вважається рівноцінною заміною викопного природного газу при виробництві електроенергії, тепла або в якості палива.

Для переробки біогазу в біометан його очищають, видаляючи головним чином супутній газ (CO2), воду і сірководень, а також леткі органічні сполуки. Використовуються різні методи очищення біогазу окремо або у поєднанні один з одним. Потім одержаний газ компримують, в основному використовуючи гвинтові компресори, для змащення яких і було спеціально розроблено компресорну оливу ADDINOL Verdichteröl RNG 68.

Олива ADDINOL Verdichteröl RNG 68 складена з синтетичних олив на основі поліальфаолефінів (ПАТ) з додаванням високоякісних присадок, що дозволяє використовувати його в складних умовах експлуатації як, наприклад, при роботі з сирим та очищеним біогазом. Олива забезпечує чудовий захист від корозійного впливу різних сполук сірки (наприклад, сірководню). ADDINOL Verdichteröl RNG 68 здатне протистояти утворенню кислот, що надає йому високу стійкість до окислення і дозволяє продовжити термін служби оливи порівняно із звичайними компресорними оливами, незважаючи на наявність домішок у технологічному газі. Крім того, олива Verdichteröl RNG 68, як і всі інші компресорні оливи ADDINOL, має відмінні піноутворюючі та деемульгуючі властивості.

Гвинтовий компресор